Kateqoriya arxivləri: Book reviews

Emrah Safa Gürkan – Sultanın Casusları

Türkiyəli tarixçi professor, Emrah Safa Gürkanın qələmə aldığı “Sultanın Casusları” kitabı tarixi araşdırma janrında qələmə alınmışdır. Kitab XVI əsrdə Osmanlı İmperiyası ilə Habsburqlar İmperiyasının Avropada və Şimali Afrikada, habelə Aralıq Dənizində yaşadığı qarşıdurmalardan, məşhur dəniz döyüşlərindən və Osmanlı himayəsi altında bu bölgədə dəhşət saçan dəniz quldurlarından – Xeyrəddin Barbaros, Turqut Rəis, Ulu Ali, Həsən Rəis və b. bəhs edir.

Kitabın adından da göründüyü kimi əsər dövrün böyük imperiyaları və onların müxtəlif qitələrdə yaradılan casusluq şəbəkələrinin tarixini oxucuya çatdırır. Oxumağa davam et Emrah Safa Gürkan – Sultanın Casusları

Robert D. Kaplan – Warrior Politics: Why Leadership Demands a Pagan Ethos

Tanınmış amerikalı tədqiqatçı, politoloq və tarixçi Professor Robert Kaplanın ən çox oxunan kitablarından biri olan bu kitab mahiyyət etibarilə qloballaşan müasir dünyadakı trendlərin, antik və orta əsr dünyaları ilə müqayisəsinə həsr edilmişdir.

Əsasən antik çağlarda formalaşan hərbi koalisiyalar, qədim Yunan şəhər dövlətlərində demokratik idarəçilik sisteminin, seçki sisteminin, Yunan – İran müharibələrindən sonra ortaya çıxan “güc balansı” anlayışının, daha sonra isə yeni dövr Avropasında getdikcə vüsət alan “idealizm”, “siyasi praqmatizm” və s. kimi siyasi-fəlsəfi cərəyanların populyarlaşmasından bəhs edən bu kitab, bilinən tarixi hadisələrə fərqli yanaşmaları özündə ehtiva edir.  Oxumağa davam et Robert D. Kaplan – Warrior Politics: Why Leadership Demands a Pagan Ethos

Rəcəb Şəntürk – Malkolm X

Türkiyəli sosioloq və İbn Haldun Universitetinin professoru Rəcəb Şəntürkün qələmə aldığı Malkolm X kitabı mənə görə araşdırma və ya əsər yox “esselər toplusunu” daha çox xatırladır. Çünki kitabın içindəki ayrı-ayrı hissələr Malkolm X-in həyatının fərqli dövrlərinə nəzər salaraq onları müqayisə etməyə çalışır.

Qısaca, Malkolm X, XX əsrdə ABŞ-da yaşayan qaradərililərin (müsəlmanların) irqi-ayrı seçkiliyə qarşı apardıqları mübarizənin ən parlaq  liderlərindən biri olmuşdu. Gənc yaşlarda “İslam Milləti Hərəkatına” üzv kimi qoşulan gənc Malkolm qısa vaxt ərzində liderlik və yüksək natiqlik qabiliyyəti sayəsində hərəkatın Oxumağa davam et Rəcəb Şəntürk – Malkolm X

Rəcaizadə Mahmud Əkrəm – Fayton Sevdası

Bu həftəki kitab resenziyam klassik türk ədəbiyyatının ən tanınmış simalarından biri olan Mahmud Əkrəmin “Fayton Sevdası” romanıdır. Rəcaizadə Mahmud Əkrəm Osmanlı dövrü türk ədəbiyyatının ən böyük ədiblərindən və maarifçilik hərəkatının əvəzolunmaz simalarından biridir. Namiq Kamalın təsiri ilə dövrün məişət problemlərini əsərlərində işıqlandıran Mahmud Əkrəmin bu qəbildən olan əsərləri arasında “Fayton Sevdası” (Araba Sevdası) romanı məxsusi yer tutur.

Əsər XX əsrin əvvəllərində Osmanlıda ortaya çıxan “Avropa təhsilli” gənclərin öz cəmiyyətlərinə və insanlarına necə yuxarıdan aşağı baxması, Fransızdilli aristokratların türk dilini aşağılaması və təhqir etməsi kimi problemləri oxucunun diqqətinə çatdırır. Baş qəhrəman Bəhruz bəy də bu gənclərdən biridir. Varlı bir ailənin mənsubu olan Bəhruz bəy evində şəxsi müəllimlərdən dərs almış bir gəncdir. Özünü fransız dilli kimi göstərməyə çalışsa da əslində Oxumağa davam et Rəcaizadə Mahmud Əkrəm – Fayton Sevdası

Xaləddin İbrahimli – Azərbaycan Mühacirəti Tarixi

Yenicə oxuyub bitirdiyim kitablar sırasında azərbaycanlı tarixçi Xaləddin İbrahimlinin “Azərbaycan Mühacirəti Tarixi” kitabı məncə xüsusi diqqətə layiqdir. Kitab əsasən XIX əsrin sonlarında Azərbaycanda yaranan ictimai-siyasi fikirdən, yenicə qurulmağa başlayan siyasi partiya v təşkilatlardan bəhs edir.

Kitabın sonrakı hissələri Rusiya İmperiyasının süqutundan sonra Azərbaycan “Müsavat Partiyasının” siyasi arenaya çıxması və nəticədə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranmasından bəhs edir. Sözsüz ki, AXC-nin müstəqilliyini elan etməsi Azərbaycan tarixçiliyinin ən parlaq və şərəfli səhifələrindən biridir. Oxumağa davam et Xaləddin İbrahimli – Azərbaycan Mühacirəti Tarixi

Nəriman Əbdülrəhmanlı – Könül elçisi

Müasir azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış yazıçılarından Nəriman Əbdülrəhmanlının qələmə aldığı “Könül elçisi” romanı süjet xəttinə görə və mövzusuna görə çox unikaldır deyə bilərəm. Əsər Səfəvilər Dövlətinin tanınmış dövlət xadimlərindən biri Oruc bəy Bayatın macəra dolu lakin bir o qədər də keşməkeşli Avropa səfarətindən bəhs edir. Şah Abbasın buyruğu ilə İspaniya sarayına xüsusi bir missiya ilə gedən diplomatik heyət 2 il ərzində həyatın çətin sınaqları ilə üz-üzə qalır. 

Macəranın sonunda Oruc bəy daxil olmaqla heyətin demək olar bütün üzvləri Xristianlığı qəbul edərək Avropada qalmağa qərar verirlər. Xristianlıqdakı adıyla Xuan di Persia olan Oruc bəy Bayat sonradan “Xuan di Persianın gündəlikləri” əsərini çap etdirməyə müvəffəq olur. Həmin bu əsər müasir Avropa tarixçiliyinin bu gün də ən dəyərli əsərlərindən biri hesab edilir.  Oxumağa davam et Nəriman Əbdülrəhmanlı – Könül elçisi

Vilayət Quliyev – Baş nazirin xanımı

Vilayət Quliyevin müəllifi olduğu “Baş nazirin xanımı” kitabı özündə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin ən önəmli fiqurlarından biri olmuş Nəsib bəy Yusifbəylinin gənclik illərini, onun tələbəlik illəri zamanı Şəfiqə xanım Qaspiralı ilə tanış olduğu dövrləri əhatə edir. Nəsib bəyin həyat yoldaşı Şəfiqə xanım (1886-1971) türk dünyasının böyük fikir adamı, “Tərcüman” qəzetinin naşiri və redaktoru İsmayıl bəy Qaspralının qızı idi. O, yaxın  tarixə

həm də Rusiya imperiyasında müsəlman qadın hərəkatının liderlərindən və müstəqil Krım dövləti uğrunda mübarizənin  öncüllərindən biri kimi daxil olub. Nəsib bəylə Şəfi­qə xanımın yalnız məhəbbət deyil, həm də ideya üzərində qurulmuş ailə Oxumağa davam et Vilayət Quliyev – Baş nazirin xanımı