Robert D. Kaplan – Warrior Politics: Why Leadership Demands a Pagan Ethos

Tanınmış amerikalı tədqiqatçı, politoloq və tarixçi Professor Robert Kaplanın ən çox oxunan kitablarından biri olan bu kitab mahiyyət etibarilə qloballaşan müasir dünyadakı trendlərin, antik və orta əsr dünyaları ilə müqayisəsinə həsr edilmişdir.

Əsasən antik çağlarda formalaşan hərbi koalisiyalar, qədim Yunan şəhər dövlətlərində demokratik idarəçilik sisteminin, seçki sisteminin, Yunan – İran müharibələrindən sonra ortaya çıxan “güc balansı” anlayışının, daha sonra isə yeni dövr Avropasında getdikcə vüsət alan “idealizm”, “siyasi praqmatizm” və s. kimi siyasi-fəlsəfi cərəyanların populyarlaşmasından bəhs edən bu kitab, bilinən tarixi hadisələrə fərqli yanaşmaları özündə ehtiva edir. 

Kitabın əksər hissələri oxucuya maraqlı fikirlər aşılasa da, müəyyən hissələrində müəllifin yanaşmaları obyektivlik sezilmir. Məhz buna görə düşünürəm ki, kitabı daha gənc oxucularda, bu sahədə daha az təcrübəsi olan oxucularda da mənfi fikirlər oluşdura bilər. Buna baxmayaraq kitabı “siyasi realizm”, “idealizm”, “liberalizm” kimi cərəyanlara fərqli açıdan baxmaq istəyən və analiz etmək istəyən insanlara tövsiyə edirəm.