I Aleksandr – Həyatı,hökmranlığı.

 Keçən həftə yeni bir kitabı bitirdim.

Nikolay Şilder – I Aleksandr,həyatı,hökmranlığı.

I Aleksandr Romanovlar nəslində maraqlı şəxsiyyətlərdən biridir.İmperator I Pavelin və imperatriça Mariya    Fyodorovnanın oğlu.Böyük Yekaterinanın sevimli nəvəsi.Aleksandrın taxta çıxdığı dövr artıq Rusiya    imperiyasının başının üstünü qara buludlar alır. Siyasi intriqalar,eşq macəraları,ailə faciələri və mistik  ölüm.Kitab məşhur tarixçi N.Şilder tərəfindən XIX əsrdə qələmə alınır. Maraqlananlar üçün : Kitabın digər cildləri  də mövcuddur.

Oxumağa davam et I Aleksandr – Həyatı,hökmranlığı.

Dr Ala Bəşir – Səddam Hüseyn və yaxın çevrəsi

Keçən həftə Kitab evində yeni bir kitab seçimi etdim.Nəşrini yalan olmasın 1 ildir gözləyirəm. Səddam Hüseynin şəxsi həkimi və ən yaxın dostu olan Doktor Ala Bəşirin müəllifi olduğu “Saddam Hüseynin yaxın ətrafı” əsəri İraqın və Şərqin ən ziddiyətli diktatorlarından biri – Səddam Hüseynin həyatı və onun yaxın ətrafı haqqındadır.

Xüsusilə onun ailə məsələlərini qələmə alan yazar diktatorun oğulları Udey,Kusey,nəvəsi Mustafa,həyat yoldaşı Sacidə Tulfah və digərləri haqda yazılıb. Əsəri hissələrə bölmüşəm.

I Hissə – gənc “Baas” partiyasının üzvü Səddam Hüseyn tələbə vaxtlarından inqilabi hərəkata qoşulur. Oxumağa davam et Dr Ala Bəşir – Səddam Hüseyn və yaxın çevrəsi

Alman Federal Kəşfiyyat Bürosu (BND)

Bu gün Avropanın ən güclü kəşfiyyat və təhlükəsizlik orqanlarından hesab edilən FKB (BND)-nin əsası II Dünya müharibəsindən sonra,Almaniyanın iki hissəyə parçalanması nəticəsində yaranmışdır. Almaniya öz tarixində bu tip kəşfiyyat və təhlükəsizlik xidmətlərinə böyük diqqət ayırırdı. II Fridrixin zamanında artıq Prussiyada gizli polis fəaliyyət göstərirdi. Ölkə daxilində fəaliyyət göstərən anarxistlər dərhal yerindəcə həbs edilir və məsuliyyətə cəlb edilirdi.

Fridrixin apardığı saysız müharibələr nəticəsində o öz ətrafında satqınçılıqdan çox qorxurdu və buna görə də saray əyanlarını belə təqib etdirirdi. Avstriya imperiyasının hazırladığı ciddi təxribatlar məhz onun qurduğu gizli polislərin səyi nəticəsində aşkarlanıb qarşısı alınmışdır. Buna həm də bir neçə sui-qəsd də daxildir. Oxumağa davam et Alman Federal Kəşfiyyat Bürosu (BND)

Corc Oruell -1984

Corc Oruellin məşhur “1984″ romanı ilk dəfə Azərbaycan dilində kitab halında nəşr olunub. 

Görkəmli ingilis yazıçısı Corc Oruellin (1903-1950) yaradıcılığı dünya miqyasında məşhurdur. Xüsusilə onun “1984” romanı və “Heyvanıstan” povesti ötən yüzillikdə
sözün, ədəbiyyatın totalitar təfəkkürə və despotik idarəçilik üsullarına qarşı mübarizəsinin ən diqqətəlayiq nümunələrindən sayılır. Hər iki əsər yarandığı vaxtdan ədəbi və siyasi fikrin diqqət mərkəzində olmuş, müxtəlif dillərə çevrilmiş və ciddi polemika doğurmuşlar. Oruell nəsrinin mühüm, diq­qətəlayiq nümunəsi sayılan “1984” romanı Azərbaycan dilində ilk dəfə, həm də orijinaldan tərcümədə çap olunur.

 

Jozef Fuşe – Siyasi xadimin portreti

Görkəmli Avstriya yazıçısı Stefan Sveyqin bu məşhur romanında XVIII əsr fransız burjua İnqilabının olduqca maraqlı səhifələrindən söhbət açılır.
Dövrünün ən qüdrətli, ən görkəmli şəxsiyyətlərindən biri olan Jozef Fuşeni müasirləri sevməmiş, sonrakı nəsillər isə onu daha haqsızcasına mühakimə etmişlər.  Onun simasının həqiqi cizgiləri ilk dəfə Madlenin əsasən faktik materiallara istinad edən monumental bioqrafiyasında canlanır. İki dünyanın bütün partiyalarının bir-birini əvəz etdiyi dövrdə epoxaya rəhbərlik etmiş, həmin illərin tufanlarından salamat qurtarmış yeganə siyasətçini, Napoleon və Robespyer kimi dahi şəxsiyyətlərlə apardığı təkbətək psixoloji mübarizələrdən qalib çıxmış bu adamı tarix etinasızlıqla arxa plana çəkmişdir.  Balzak belə demişdir:  «Onun adamlar üzərində Napoleondan daha böyük hakimiyyəti vardı».

Kitabın qiyməti : 5 AZN. “Akademik Kitab Evi”

Milorad Paviç “Xəzər Sözlüyü”

Təzəlikcə böyük serb yazıçısı Milorad Paviçin “Xəzərin Sözlüyü” əsərini oxudum. Azərbaycan variantını. Keçən il bu əsərin ingilis dili variantını oxudum və eyni ilə ləzzət elədi. Eşitdim ki,  “Qanun Nəşriyyatı” da təzəlikcə əsəri yeni versiyada dilimizə tərcümə edib. Gedib maraqlandım.

“Xəzər sözlüyü” Milorad Paviçə dünya şöhrəti gətirmiş romandır. Bu kitabı Xəzər xaqanlığı ilə bağlı tarixi araşdırma kimi də qəbul etmək olar. Bu araşdırma biri-birilə tez-tez əvəz edilən roman-tik rəvayətlər və tarixi süjetlərlə ifadə olunub.

Hadisələr yuxu ilə gerçəkliyin sərhədində dövr edir . Bu da kitabın süjetinə, onun qəhrəmanlarına və onları əhatə eləyən dekorasiyalara müəyyən mənada sürreal məna verir. Bu kitab haqda əsrarəngiz süjetə malikdir demək də, ümumiyyətlə heç bir süjeti yoxdur, demək də olar. Oxumağa davam et Milorad Paviç “Xəzər Sözlüyü”

News I Analysis I Opinions