Etiket arxivi: Ümumavropa Təhlükəsizliyi:

Ümumavropa Təhlükəsizliyi: “Avroatlantizm” böhranı

Son aylarda Avropa Təhülkəsizliyi sahəsində müzakirələr getdikcə intensiv xarakter alır. 2012-ci ilin fevral ayında baş tutan “Münhen təhlükəsizlik konfransı zamanı AB-yə üzv ölkələr “Avroatlantik regionunun təhlükəsizliyinə doğru” adı altında yeni bir sənəd qəbul etdilər.

Bu sənədin qəbul olunmasına əsas səbəb kimi iştirakçı dövlətlər Avroatlantik məkanda inamsızlıq defisitininin artması ilə əsaslandırırdılar. Avropa ölkələri arasında mövcud olmayan sıx birlik və kommunikasiya, həmçinin “Soyuq müharibə” dövrü təfəkkürü sözü gedən ölkələrə vahid bir qüvvə halında çıxış etməyə ciddi əngəl törədir. Oxumağa davam et Ümumavropa Təhlükəsizliyi: “Avroatlantizm” böhranı